Privacyverklaring

Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar (1825 GG) aan de Vleeshouwerstraat 3, hierna te noemen “Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening

Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup u over de manier waarop Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup worden aangeboden op www.gbhairandmakeup.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1.  Doel

Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.gbhairandmakeup.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup.

2.  Aanvraag

Voor uw aanvraag heeft Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup uw naam, e-mailadres, adres(sen), en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw aanvraag verwerken en uw op de hoogte houden over uw aanvraag. Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een aanvraag, bijvoorbeeld aan samenwerkende collega’s. We eisen van onze partners dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup dat doet.

3.  Klantenservice

U kunt bellen, chatten & e-mailen met ons. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4.  Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

5.  Verbetering van diensten Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup

Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup uitvoeren, geeft Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

6.  Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup deze gegevens net zoals die van andere klanten van Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup.

7.  Andere doeleinden

Tot slot kan Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1.  Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b)  Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1.  Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1.  U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@gbhair.nl.

Artikel 5 Cookies

1.  Het is mogelijk dat Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.gbhairandmakeup.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup

1.  Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup verwerkt ten behoeve van www.gbhairandmakeup.nl. Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1.  Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.gbhairandmakeup.nl, tenzij Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1.  Giolina Braun h.o.d.n. GB Hair And Makeup behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.gbhairandmakeup.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.gbhairandmakeup.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.gbhairandmakeup.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 20-05-2018.

You cannot copy content of this page